• dancermarsh.jpg
 • ForestHorseRiding.JPG
 • horses.jpg
 • jump.jpg
 • paddocks.JPG
enfifrdeitnoessv

DATABESKYTTNING OCH PRIVACY MEDDELANDE

INLEDNING

Detta är din guide till hur personuppgifter hanteras av COOLMINE EQUESTRIAN CENTER / CEAD. Dataintegritet tas mycket allvarligt på COOLMINE EQUESTRIAN CENTER / CEAD. Det är viktigt att du vet exakt vad vi gör med den personliga information du och andra ger till oss, varför vi samlar det och vad det betyder för dig.

TJÄNSTER AV COOLMINE EQUESTRIAN CENTER / CEAD

COOLMINE EQUESTRIAN CENTER / CEAD tillhandahåller tjänster inom hästindustrin som inkluderar, men är inte begränsade till, hästar för hästar, ridningstimer, utbildning för British Horse Society-undersökningar och kvalifikationer, bostadsrutter för barn, ponnykampor, guidad hacking ute skogar och på allmänna vägar. COOLMINE EQUESTRIAN CENTER / CEAD är medlem i AIRE (Association of Irish Riding Establishments) och British Horse Society och förvaltar sin verksamhet i enlighet med god praxis. Den hanterar uppgifter som krävs enligt dataskyddskommissionen och annan lagstiftning. Det här är de tjänster som avses i nedanstående policy.

Eftersom COOLMINE EQUESTRIAN CENTER / CEAD erbjuder tjänster till minderåriga, är det enligt lag skyldigt att följa barnskyddslagstiftningen.

VÅR DATABESKYTTELSEPOLITIK

Detta dokument beskriver vår inställning till datasäkerhet för att uppfylla våra skyldigheter enligt Allmänna databeskyddsförordningen (2018).

Vi vill att du ska veta följande:

 1. Vilka vi är
 2. Den information vi samlar om dig
 3. När och hur vi samlar in information om dig
 4. Hur vi använder din information *
 5. Med vem delar vi din information med
 6. Inverkan av att inte tillhandahålla information
 7. Den rättsliga grunden för att använda din information
 8. Bearbetar din information utanför EES
 9. Utöva dina informationsrättigheter (inklusive rätten att invända)
 10. Hur kontaktar vi oss?
 11. Ändringar av detta meddelande

* Detta meddelande gäller alla våra produkter och tjänster. Om du har frågor om hur din information samlas, lagras, delas eller används, kontakta COOLMINE EQUESTRIAN CENTER / CEAD.

 1. Vilka vi är

I det här dokumentet refererar "vi", "oss", "våra" och "våra" till COOLMINE EQUESTRIAN CENTER / CEAD.

"COOLMINE EQUESTRIAN CENTER / CEAD" betyder:

COOLMINE EQUESTRIAN CENTER / CEAD etc.

Telefon: + 353 (0) 14588447

 1. Den information vi samlar om dig

Det finns ett antal skäl att samla information om dig. Vi behöver till exempel veta hur man kommer i kontakt med dig, vi måste vara säkra på din identitet om du är kund eller om du handlar för någon annan. Vi behöver förstå några dina ekonomiska omständigheter om du är kund. Den information vi samlar in faller i olika kategorier.

Identitets- och kontaktuppgifter

Namn, kontaktuppgifter, e-postadress, arbets- och personnummer. Vi kan också vara skyldiga enligt lagen att söka bevis på identitet som kopior av pass, räkningar, etc.

Finansiella detaljer / omständigheter

Finansiella kontouppgifter från dem för vilka vi håller hästar på leverans eller till vilka vi erbjuder ridlektioner eller bostadsresor.

Särskilda kategoridata

Uppgifter om din hälsa (t.ex. höjd, vikt, medicinska tillstånd etc.)

Information relaterad till minderåriga under 16 år

Uppgifter om familjeförhållanden (t.ex. uppgifter om föräldrar, vårdnadshavare, kontaktperson / närmaste familjemedlemmar)

Information du ger oss om andra eller andra ger oss information om dig

Om du ger oss information om någon annan (till exempel information om ett barn) eller någon ger oss information om dig, kan vi lägga till den på all personlig information vi redan har och vi kommer att använda den på de sätt som beskrivs i detta dataskydd och sekretesspolicy.

1. samtycke

Innan du lämnar information till oss om en annan person måste du vara säker på att du har överenskommelse om att göra det. Du måste se till att de bekräftar att de vet att du delar sin personliga information med oss ​​för de ändamål som beskrivs i detta dataskydd och sekretesspolicy.

2. Information som du har gett oss samtycke till att använda och bearbeta

Denna typ av data kan innefatta:

 1. Information som du samtyckt till oss använder genom att avslöja den för oss.
 2. Information som du har meddelat oss direkt.
 3. Ditt avtal om att tillåta oss att kontakta dig via vissa kanaler för att erbjuda dig relevanta produkter och tjänster.
 4. Information från din online-verksamhet.
 5. Vi samlar information om din internetaktivitet med hjälp av teknik som kallas cookies, som ofta kan styras via webbläsare. För detaljerad information om de cookies vi använder och de syften vi använder dem, se vår Cookie Policy, som finns på vår hemsida.
 6. Annan personlig information
 7. Telefon och bildinspelningar.
 8. Särskild kategoriinformation inklusive hälsodata, familjeförhållanden etc.
 9. Information om dataåtkomst, korrigering, begränsning, radering, portförfrågningar och klagomål.

Ibland kan vi samla in och använda din information trots att du inte är kund hos oss

Om vi ​​gör det kommer vi att tillämpa de principer som beskrivs i detta dataskydd och sekretesspolicy när du hanterar din information.

3. När och hur vi samlar in information om dig

När du använder våra tjänster, gör förfrågningar och engagera oss, samlas information om dig. Vi kan också samla information om dig från andra människor och andra parter, till exempel när du använder tjänster från en annan professionell eller affärsleverantör.

När samlar vi in ​​information om dig?

När du använder vår hemsida

När du eller andra ger oss information muntligt, via telefon eller skriftligt. Denna information kan finnas på ansökningsblanketter, filanteckningar, korrespondens eller i register över dina transaktioner med oss ​​eller om du gör ett klagomål till oss

När du använder våra produkter eller tjänster samlar vi information om dig

Från information som är tillgänglig för allmänheten om dig - till exempel i handelskataloger, visitkort, korrespondens, onlineforum, webbplatser eller andra sociala medier

4. Hur vi använder din information

Oavsett om vi använder det för att bekräfta din identitet, hjälpa dig att leverera våra tjänster till dig eller förbättra dina erfarenheter med oss, hanteras din information alltid med försiktighet och principerna som beskrivs i detta dataskydd och sekretesspolicy tillämpas alltid.

Vi använder din information:

 1. Att tillhandahålla tjänster till dig och att uppfylla vårt kontrakt med dig.
 2. För att tillhandahålla tjänster till dig och utföra vårt kontrakt med dig använder vi din information till:
  1. Upprätta din behörighet för den tjänst som erbjuds dig.
  2. Hantera och administrera behandlingen av den tjänst som erbjuds dig.
  3. Kontakta dig via post, telefon, textmeddelande, e-post, sociala medier, fax eller annat sätt, men inte på något sätt som strider mot dina instruktioner till oss eller i strid med lagen.
  4. Övervaka och spela in våra samtal när vi pratar i telefon (till exempel att kontrollera dina instruktioner till oss, att analysera, bedöma och förbättra kundservice och för träning och kvalitet).
  5. Återhämta skulder du kan skylda oss.
  6. Hantera och svara på ett klagomål eller överklagande.
 3. Att hantera vår verksamhet för våra legitima intressen.

För att hantera vår verksamhet kan vi använda din information till:

 1. Samla in och tillämpa skulder och efterskott mot kunder.
 2. Ge serviceinformation, för att förbättra vår servicekvalitet och för träningsändamål.
 3. Vi kan samla information om dina samspel med oss ​​- till exempel, där du samtycker till, kan vi samla information från din mobiltelefon eller annan elektronisk enhet som du kan använda för att interagera med oss.
 4. Genomföra marknadsaktiviteter, till exempel kampanjer och direktmarknadsföring (förutsatt att du inte har invänt mot oss med dina uppgifter på detta sätt) och forskning, inklusive kundundersökningar, analyser och relaterade aktiviteter.

Att bedriva vår verksamhet dagligen, inklusive till:

 1. Utför strategisk planering och företagsledning.
 2. Kompilera och bearbeta din information för revision, statistik eller forskningsändamål (inklusive ibland att göra dina uppgifter anonyma) för att hjälpa oss att förstå trender i vårt kundbeteende och för att bättre förstå våra risker, bland annat för att tillhandahålla förvaltningsinformation, drift och datariskhantering.
 3. Skydda vår verksamhet, rykte, resurser och utrustning, för att hantera nätverks- och informationssäkerhet (till exempel att utveckla, testa och granska våra webbplatser och andra system.
 4. Hantera oavsiktliga händelser eller olagliga eller skadliga handlingar som äventyrar integriteten och säkerheten hos de häst- och fritidstjänster som levereras till dig
 5. Hantera oavsiktliga händelser eller olagliga eller skadliga handlingar som äventyrar tillgängligheten, äktheten, integriteten och konfidentialiteten hos lagrade eller överförda personuppgifter och säkerheten för de relaterade tjänsterna och förhindra och upptäcka bedrägeri, oärlighet och andra brott (till exempel för att förhindra någon försöker stjäla din identitet).
 6. Hantera och administrera våra juridiska och efterlevnadsärenden, inklusive att uppfylla våra skyldigheter att följa barnskyddslagstiftningen, regleringsanvisningar och frivilliga sedvanor som vi kan ha åtagit oss själva.
 7. Aktivera våra anställda, anställda eller agenter att dela eller komma åt din information för interna administrativa ändamål, revision, försiktighet, statistik eller forskning (inklusive att göra dina uppgifter anonyma) för att hjälpa oss att förstå trender i kundbeteende, för att hjälpa oss att förstå våra risker bättre och för de syften som anges i detta dataskydd och sekretessmeddelande (men inte för direktmarknadsföring där du har invänt mot detta).
 8. Vi kan i framtiden önska att sälja, överföra eller slå samman en del eller hela vår verksamhet eller tillgångar eller att köpa ett nytt företag eller tillgångar till ett annat företag eller ingå en fusion med ett annat företag. Om så är fallet kan vi avslöja din personliga information under strikta sekretessbelagda uppgifter till en potentiell köpare, förvärvare, fusionspartner eller säljare och deras rådgivare, så länge de accepterar att hålla det konfidentiellt och bara använda det för att överväga den möjliga transaktionen. Om transaktionen går framåt kan köparen, förvärvaren eller fusionspartnern använda eller avslöja din personliga information på samma sätt som anges i detta dataskydd och sekretesspolicy.
 9. Att följa våra lagar och förpliktelser
 10. Vi måste använda din information för att följa lagar och förpliktelser, inklusive:
  1. Att följa barnskyddslagstiftningen,
  2. Överensstämmer med lagstiftningen om finansiella tjänster.
  3. Överensstämmer med dina informationsrättigheter.
  4. Ge dig lagstadgade och reglerande uppgifter och uttalanden.
  5. Fastställa din identitet,
  6. Överensstämmer med bindande produktionsorder eller sökningsoptioner samt order som rör begäran om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål som erhållits från utländska brottsbekämpande organ / åklagare.
  7. Av andra skäl där en lagstadgad anledning ges
  8. Att följa domstolsuppdrag som uppstår i civilrättsliga eller straffrättsliga förfaranden.
  9. Utföra en uppgift som utförs i allmänhetens intresse.

När du har gett oss tillstånd (som du kan dra tillbaka när som helst) kan vi:

 1. Skicka elektroniska meddelanden till dig om serviceerbjudanden från oss.
 2. Använd transaktionshistorik / kontoinformation från din COOLMINE EQUESTRIAN CENTER / CEAD-fil för att identifiera och informera dig om tjänster där du har uttryckt intresse för oss.
 3. Använd cookies enligt vår Cookie Policy.
 4. Använd särskilda kategorier av data eller känsliga data
 5. Använd information som du har gjort offentligt och kombinera detta med aktiviteterna ovan.

När vi ber om ditt samtycke kommer vi att ge dig mer information om hur vi ska använda dina uppgifter i beroende av det samtycket, inklusive i förhållande till tredje part som vi vill ha ditt samtycke till att dela med dig av.

 1. Med vem delar vi din information?

Vi delar bara din information med ett utvalt antal personer och företag, och endast efter behov. Delning kan inträffa under följande omständigheter och / eller med följande personer:

 1. Leverantörer som är inblandade i att organisera och underlätta slutförandet av häst- eller fritidsrelaterade tjänster som kommer att få några av dina personuppgifter. Dessa uppgifter delas endast som nödvändiga för att transaktionen ska kunna genomföras i rätt tid. De data som delas kommer att variera, beroende på vad som krävs, men det kan vara något av följande, vanligtvis ditt namn, kontaktuppgifter eller andra ombudsuppgifter, bevis på personlig identitet etc.
 2. Dina auktoriserade representanter:
  1. Dessa inkluderar din, förälder eller vårdnadshavare eller advokat (under en fullmakt) och någon annan part som är auktoriserad av dig för att få dina personuppgifter.
  2. Tredje part vi behöver dela med dig av dina uppgifter för att underlätta våra tjänster till dig.
 3. Vi kan avslöja din information till våra agenter och tredje part för administration, regelverk, kundvård och service.
 4. Din personliga information förblir skyddad när våra tjänsteleverantörer använder den. Vi tillåter endast tjänsteleverantörer att använda din information i enlighet med våra instruktioner, och vi kräver att de har lämpliga åtgärder för att skydda din information.
 5. Våra tjänsteleverantörer inkluderar (eller kan inkludera) analysföretag, IT- och telekommunikationstjänstleverantörer, leverantörer av mjukvaruutveckling, dataprocessorer, underhållsentreprenörer, tryckerier, arkivleverantörer och konsulter, inklusive juridiska rådgivare.
 6. Lagstadgade och tillsynsorgan (inklusive centrala och lokala myndigheter) och brottsbekämpande myndigheter.
 7. Dessa inkluderar domstolar och domare utsedda av domstolar, myndigheter, lagstadgade och tillsynsorgan i alla jurisdiktioner där COOLMINE EQUESTRIAN CENTER / CEAD fungerar inklusive (men inte begränsat till)
  1. Dataskyddskommissionen,
  2. En Garda Síochána / polis myndigheter / verkställighetsbyråer i relevanta jurisdiktioner,
  3. Revenue Commissioners eller liknande skattemyndigheter i relevanta jurisdiktioner,
  4. Criminal Assets Bureau,
  5. Amerikanska myndigheter,
  6. EU och andra utsedda myndigheter.

.

 1. Inverkan av att inte tillhandahålla information

Att dela information med oss ​​ligger i både ditt intresse och vårt.

Vi behöver din information för att:

 1. Ge våra tjänster till dig och uppfylla vårt kontrakt med dig.
 2. Hantera vår verksamhet för våra legitima intressen.
 3. Uppfyller våra lagliga skyldigheter.

Naturligtvis kan du välja att inte dela information, men det kan begränsa de tjänster vi kan ge dig.

Vi kanske inte kan ge dig vissa tjänster som du begär. Vi kanske inte kan fortsätta att förse dig med eller förnya befintliga tjänster. Vi kanske inte kan bedöma din lämplighet för en tjänst eller, om det är relevant, ge dig en rekommendation att förse dig med en annan tjänst.

När vi begär information kommer vi att berätta om det är ett avtalsenligt krav eller inte, och om vi behöver det för att uppfylla våra lagliga skyldigheter.

 1. Den rättsliga grunden för att använda din information

Vi kommer att använda dina data och dela den informationen när:

 1. Dess användning är nödvändig i förhållande till en tjänst eller ett kontrakt som du har ingått eller för att du har begärt något att göra av oss så att du kan ingå ett avtal med oss.
 2. Dess användning överensstämmer med våra legitima intressen som beskrivs i detta tillkännagivande.
 3. Dess användning är nödvändig på grund av en laglig skyldighet som gäller för oss (förutom en skyldighet som åläggs av ett kontrakt).
 4. Du har samtyckt eller uttryckligen samtyckt till användningen av dina uppgifter (inklusive särskilda kategorier av data) på ett visst sätt.
 5. Dess användning är nödvändig för att skydda dina "vitala intressen".
 6. Där har du offentligt publicerat tydliga känsliga kategorier av data om dig själv.
 7. Där behandling av särskilda kategorier av data är nödvändig

.

 1. Bearbetar din information utanför EES

Din information kan lagras elektroniskt på säkra system av leverantörer av säker informationslagring eller av COOLMINE EQUESTRIAN CENTER / CEAD.

Vi kan överföra eller tillåta överföring av information om dig och våra produkter och tjänster som du använder till våra tjänsteleverantörer och andra organisationer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), men endast om de enas om att handla enbart på våra instruktioner och skydda din information till samma standard som gäller inom EES.

De externa organisationerna kan behandla och lagra dina personuppgifter utomlands och kan lämna utlämningen till utländska myndigheter enligt lag.

Använda företag att behandla din information utanför EES.

Vissa av våra tjänsteleverantörer, till exempel IT, telekommunikation och entreprenörer kan vara baserade utanför EES. Om vi ​​tillåter behandling / överföring av dina personuppgifter utanför EES, kräver vi att dina personuppgifter skyddas till minst irländska standarder och inkluderar följande mekanismer för överföring av data:

 1. Överensstämmelse med EU / US Privacy Shield. Du kan hitta mer information om EU / US Privacy Shield på www.privacyshield.gov med en lista över alla organisationer som har anmält sig till EU / US Privacy Shield-ramverket. Vänligen kontakta oss för mer information om eventuella överföringar av personuppgifter till enheter i USA.
 2. Användning av avtalsbestämmelser som ålägger sådana företag utanför EES att följa GDPR
 1. Utöva dina informationsrättigheter (inklusive rätten att invända)

Du har rättigheter i förhållande till hur vi använder din information. Om du gör din förfrågan elektroniskt kommer vi, där det är möjligt, att tillhandahålla relevant information elektroniskt om du inte frågar oss annars eller det är bekvämare att tillhandahålla det i ett annat format.

Du har rätt att:

 1. Ta reda på om vi använder din information, för att komma åt din information och att få kopior av den information vi har om dig.
 2. Begär att felaktiga uppgifter är korrigerade och ofullständig information uppdaterad.
 3. Särskild användning av dina personuppgifter där rättslig grund för vår användning av dina uppgifter är våra legitima affärsintressen (till exempel profilering som vi kan utföra för våra legitima affärsintressen) eller utförandet av en uppgift av allmänt intresse. Att göra det kan dock påverka de tjänster vi kan / är villiga eller kunna tillhandahålla.
 4. Objekt att använda dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Om du gör invändningar mot denna användning kommer vi sluta använda dina data för direkt marknadsföring.
 5. Har din data raderad eller dess användning begränsad - du har rätt till detta under vissa omständigheter. Till exempel när du återkallar ditt samtycke gav du oss tidigare och det finns ingen annan rättslig grund för oss att behålla det, eller där du gör invändningar mot vår användning av din personliga information för särskilda legitima affärsintressen.
 6. Hämta en överförbar kopia av viss data som kan överföras till en annan leverantör, känd som "rätten till dataöverförbarhet".
 7. Denna rätt gäller där personuppgifter behandlas baserat på samtycke eller för utförande av kontrakt och bearbetningen genomförs med automatiska medel. Rätten tillåter också överföring av data direkt till en annan leverantör, där det är tekniskt möjligt. Därför kan vi, beroende på tekniken, inte kunna ta emot personuppgifter som överförs till oss och vi kommer inte att ansvara för exaktheten av samma.
 8. Återkalla samtycke när som helst, om behandlingen är baserad på samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kommer det inte att påverka lagenligheten av behandlingen på grundval av ditt samtycke innan det tas ut.
 9. Vi är skyldiga att svara i de flesta fall inom 30 dagar. Om vi ​​inte kan hantera din förfrågan inom 30-dagen har vi en skyldighet att informera dig om detta inom 30-dagen, och vi kan förlänga denna period med ytterligare två kalendermånader. Om detta inträffar kommer vi att förklara orsakerna till att förseningen har inträffat. Om du gör din förfrågan elektroniskt kommer vi, där det är möjligt, att tillhandahålla relevant information elektroniskt om du inte frågar oss annars.
 10. Du har rätt att klaga till dataskyddskommissionen eller annan tillsynsmyndighet.
 11. Du kan kontakta Office of Data Protection Commissioner på www.dataprotection.ie . , Data Protection Commission, Canal House, Station Road, Portarlington, R32 AP23, Co. Laois.
 1. Hur kontaktar vi oss?

COOLMINE EQUESTRIAN CENTER / CEAD via e-post till .

 1. Ändringar av detta meddelande

Vi uppdaterar detta datasäkerhetsmeddelande från tid till annan. Meddelande om eventuella ändringar kommer att meddelas dig och ställas till förfogande på denna sida och, om så är lämpligt, meddelas till dig e-post.

Daterad: 14.5.18

twitter aktie

Vad folk säger

"Vad en utmärkt upplevelse med fantastiskt personal vackert läge magnifik utsikt och perfekt hästar. Top notch .."

"Min dotter hade en fantastisk vecka i April, en riktigt professionell och väl köra anläggning, kommer vi säkerligen att vara tillbaka."

"Ciara har kommit tillbaka och saknas alla på Coolmine. Hon hade en fantastisk tid! Tack för allt och för att göra sin tid där så roligt! Hon har gjort en vän och vill gå tillbaka nästa år! Hon har förälskat sig i dansare. Jag vet att hon vill komma igen "

© 2020 CEAD-Ireland.com | Ridning Irland | Ridning Holiday Irland | Ridning Camps | Horse Riding Holiday
Joomla mall från Joomzilla.com